E-nunti este pentru tine

 • Intrare Cont
 • Recuperare parola

Acte necesare casatorie civila

(122 votes, average: 6.19 out of 10)
193,768 vizite
150 Comentarii

Acte casatorie necesare pentru cununia civila, documente, legislatie si sfaturile utilizatorilor

♥ Va oferim un extras din metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la tipuri de acte necesare la starea civila. ♥

Acte casatorie:

♥ ART. 38 ♥
(1) Declaratia de casatorie, care face parte din dosarul prevăzut in anexa nr. 16, se face personal, de către viitorii soţi, in scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.
(2) Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii in care aceştia se află temporar.
(3) In cazul in care unul dintre viitorii soţi nu se află in localitatea unde urmează a se incheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se incheia căsătoria.acte casatorie

♥ ART.39
(1) O dată cu declaratia de casatorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) actul de identitate;
b) certificatul de naştere, in original şi in copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii.
Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
d) acte, in original şi in copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
– certificatul de deces al fostului soţ;
– certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960);
– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate intre 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost inscrisă pe actul de căsătorie in termen de 60 de zile de la pronunţare.
(2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele inscrise in declaraţie cu actele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face in prezenta sa.acte casatorie

♥ ART. 40
Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru incheierea căsătoriei in afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 17);
b) incuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru incheierea căsătoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 18);
c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, in cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de varstă, rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei (anexa nr. 19);
d) dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că indeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru incheierea căsătoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care Romania a incheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
e) ♥ autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi indeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru incheierea căsătoriei in Romania, in cazul in care dovada prevăzută la lit. d) nu poate fi obţinută intrucat statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat in Romania. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului in care işi au domiciliul sau, in lipsă, reşedinţa;
f) procesul-verbal incheiat impreună cu interpretul autorizat, in cazul incheierii căsătoriei intre persoane care nu cunosc limba romană sau intre surdomuţi (anexa nr. 20);
g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate in domeniul apărării şi siguranţei naţionale, in cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia romană. acte casatorie

♥ ART. 41
(1) O dată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, pană la incheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, in faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei.
(2) Dacă inţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar inainte de a se incheia căsătoria, această inţelegere se consemnează intr-o declaraţie scrisă, separat, care se anexează la declaraţia iniţială.

♥ ART. 42
(1) Căsătoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost făcută declaraţia de căsătorie, cat şi ziua in care se oficiază căsătoria.
(2) In cazul prevăzut de art. 38 alin. (3), termenul de 10 zile se socoteşte de la data cand s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se incheia căsătoria.
(3) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate incheia numai pană la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. In cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

♥ ART. 43
(1) Oficierea casatoriei se face in limba romană, de către ofiterul de stare civila, intr-o incăpere corespunzător amenajată, avand o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act.
(2) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa, in culorile drapelului naţional roman, aşezată pe umărul stang, cu banda albastră in sus.acte casatorie

♥ ART. 44
(1) După luarea consimţămantului viitorilor soţi, ofiţerul de stare civilă ii declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile Codului familiei referitoare la drepturile şi indatoririle soţilor şi intocmeşte, de indată, actul de căsătorie.
(2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, şi de către ofiţerul de stare civilă.
(3) In rubrica “in temeiul consimţămantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ………………………….., ofiţer de stare civilă, am incheiat prezentul act de căsătorie”, se inscrie numele celui care a oficiat căsătoria.

♥ ART. 45
(1) Ofiţerul de stare civilă nu poate incheia căsătoria dacă constată că nu sunt indeplinite cerinţele legii.
(2) Refuzul său se consemnează intr-un proces-verbal, motivat, intocmit in două exemplare, din care unul se inmanează celor care voiau să se căsătorească (anexa nr. 21).flori nunta

♥ ART. 46
(1) După incheierea căsătoriei, in actul de identitate al soţului care prin căsătorie işi schimbă numele de familie se aplică ştampila cu următorul conţinut: “Schimbat numele din …………………… in ……………, prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat pană la …………..”.
(2) In situaţia persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate, ofiţerul de stare civilă va invalida cartea de identitate a soţului care işi schimbă numele de familie prin căsătorie. Invalidarea se face prin perforarea spaţiului in care se află inscrisă perioada de valabilitate.
(3) Textul menţionat la alin. (1) se inscrie şi in carnetele de identitate, legitimaţiile provizorii şi paşapoartele eliberate de autorităţile romane.

♥ Acte casatorie

Acesta a fost un extras din lege, dar pentru a face un rezumat celor scrise mai sus, va ofer o lista a actelor necesare casatoriei.

– certificate de nastere in original
– certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii
)
– carte de identitate original si copie
– declaratia de casatorie
care se completeaza in fata ofiterului de stare civila si care trebuie sa mentioneze dorinta celor doi de a se casatori, faptul ca au luat cunostinta de statea sanatatii lor si numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei; casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.
– un plic timbrat autoadresat (timbre fiscale).

♥ In plus, persoanele care nu sunt la prima casatorie mai au nevoie de urmatoarele acte cununie civila:
copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare (original copie)
certificatul de deces al fostului sot (original copie);
– certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei.
nunti

Pentru casatoria cu un cetatean strain sau intre cetateni straini actele de casatorie sunt necesare urmatoarele acte casatorie:

certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata
dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
– daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania)
– in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.

♥  Acestea sunt actele de care aveti nevoie, acte casatorie civile.
1040613_80158455

Share on facebook

"Iti multumim pentru aprecierrea acestui articol."

Lasa un comentariu

*

150 comentarii

 • Data: 23 Aprilie 2013

  Buna ziua sunt cetatean roman cu domiciliu in romania si rezidenta in spania,vreau sa ma casatoresc cu un spaniol in romania .as vrea sa stiu daca cu spania este acord,timpul in care se poate realiza casatoria.dispun de doua saptamani in august domiciliul il am in tirda cluj

 • Data: 20 Aprilie 2013

  Sa dori sa aflu c’è documente ar avea nevoie viitorul meu sot care e cetatean strain si doreste sa poarte numele meu de familie.

 • Data: 16 Aprilie 2013

  buna ziua .As dori sa stiu daca se pot casatori un baiat de 17 ani , iar fata are 15 ani (in iunie 16), ea fiind insarcinata?

 • Data: 9 Aprilie 2013

  Buna ziua, doresc sa stiu ce pasi pot fi urmati in cazul in care, viitorul meu sot nu detine in original certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei. Se poate elibera altul? Tin sa mentionez ca actul in original se afla la fosta sotie si este cam greu sa il obtina, din diferite considerente. Va multumesc anticipat.

 • Data: 7 Aprilie 2013

  Buna seara ma numesc mariana si asi vrea sa stiu ce acte imi trebuie pt a ma cununa cu un austriac????multumesc

 • Data: 6 Aprilie 2013

  buna. sant cetatean roman si vreau sa ma casatoresc cu un cetatean italian .eu sant divorteata dar nu am sentinata definitiva de divort. consulatul roman poate face ceva fara ca eu sa merg in romania pentru acest act? multumesc

 • Data: 6 Aprilie 2013

  la virsta de 45 de ani,tot se fac analize la dr,mai e valabila procedura?pt cununie

 • Data: 6 Aprilie 2013

  buna,sint vaduva de 16 ani,doresc sa ma casatoresc,dar as vrea sa pastrez numele de fostul sot (nu de fata,si nu de viitor sot ),se poate?

 • Data: 1 Aprilie 2013

  buna ziu as vrea sa stiu daca ma pot casatori cu un Kosovean in Romania si ce acte trebuiesc???

 • eLVIRA cORINA
  Data: 23 Martie 2013

  BUNA SEARA AM SI EU O INTREBARE ,ASI VREA SA MA CASATORESC DAR TREBUE SA -L CONVING ,DAR SUNT SI ACUM VIRGINA SI PRIETENUL STRAMBA DIN BOT CA SUNT VIRGINA SI LA VARSTA DE 33 DE ANI ,ME CAM FRICA SA MA CASTORESC CU EL PA STSRE CIVILA

 • Data: 4 Ianuarie 2013

  Buna.. as vrea sa stiu dacă ma pot sa ma căsătoreasc cu un albanez in România?si ce acte ii trebuiesc??;-)

  • Data: 25 Martie 2013

   depinde de citi ani ai si daca prietenul tau are acte de rominia nu e complicat .. cert nast aliu anindoi act dela doctor pentu analize si cam atit

 • Data: 3 Ianuarie 2013

  buna ziua si la multi ani.am si eu nevoie urgent de un raspuns.eu sunt cu un cetatean indian ,avem un copil impreuna si locuim momentan in Spania.vrem sa venim in Romania sa ne casatorim.Daca e posibil si daca da ce acte ne trebuie.Tin sa mentionez ca el nu are acte aici in Spania.

 • Data: 29 Septembrie 2012

  buna ziua.eu sunt din Moldova,prietenul meu e din Grecia si dorim sanecasatorim aici in moldova.spunetimi varog dece acte avem nevoie casa aduca el din Grecia casa incheem casatoria in 2 zile si dece suma merge vorba in astea 2 zile,caci el isi ea liber duar 4 zile caci munceste si nul lasa pe mai multe zile.

 • Data: 16 August 2012

  Buna ziua am o intrebare, eu am 16 ani impliniti acuma pe 16 iulie, el are 20, Se poate casatorii fara acordul parintiilor??? este nevoie de o altfel de declaratie? noi am vrea sa ne casatorim peste 2 saptamani, astept raspunsul, Va multumesk!!!

  • Data: 24 August 2012

   buna!..din pacate nu va puteti casatorii fara acordul parintilor..dupa noua lege…care s-a dat din 1 octombrie 2011…trebuie sa mergeti la judecatorie si sa fie de acord parintii tai fiindca esti minora si paratul..adica viitorul tau sot…si dupa aceea veti fi programati la proces si veti vedea daca vi se accepta..dar trebuie sa aveti motive temeinice pentru aprobare

 • Data: 10 August 2012

  otilia ma numesc va scriu inca odata ruganduva din tot sufletul sa ma ajutati sa imi spuneti ce acte imi trebuiesc pentru a ma marita in tara cipru cu un cetatean din cipriot eu nu am fost maritata niciodata el a fost casatorit dar este divortat va spunetimi ce acte sa fac pentru ca am tot dat tel si am tot intrebat peste tot si mi se spune in mai multe feluri mi se cer acte diferite de acea am apelat sa ma ajutati D-voastra sa stiu exact pentru ca sap viitoare ajung in rom si as vrea sa stiu exact ce acte sa fac in rom pentru a le aduce in cipru pentru a face casatoria civila va multumesc

 • Data: 10 August 2012

  otilia ma numesc va rog frumos am nevoie urgent sa imi spuneti ce acte exacte imi trebuiesc pentru a ma maqrita in tara cipru cu un cetatean din tara cipru

 • Data: 2 Iulie 2012

  buna seara. ma numesc mariana si as vrea sa stiu ce acte imi sunt necesare in vederea casatoriei cu un cetatean algerian. va multumesc.

 • Data: 31 Mai 2012

  AS VREA SA STIU CE DOCUMENTE MEAR TREBUI CA SA MA POT CASATORI,VREAU SA STIU ACEST LUCRU DEOARE CE AM DIVORTAT DE 5 ANI,,,VA MULTUMESC,,,,,,,,,,

 • Data: 27 Martie 2012

  IN CAZUL IN CARE UNUL DINTRE SOTI ARE HOTARARE DE ANULARE A UNEI CASATORII ANTERIOARE , COPIA TREBUIE LEGALIZATA?

 • Data: 7 Martie 2012

  am urgent nevoie de un raspuns. Daca doi copii in varsta de 17 ani amandoi vor sa faca cununia civila,ce solutii exista. exista posibilitatea de a o face daca parintii sunt de acord??

 • Data: 23 Februarie 2012

  buna,sunt taifun si vreu sa stiu cum pot sa ma casatoresc la ambasada romana. si ce harti imi trebuie san ma casatoresc aici.suntem amandoi romani.vamultumesc

 • Data: 21 Decembrie 2011

  Buna ziua,ma numesc Nicoleta si asi vrea sa stiu ce acte imi trebuie casa ma cunun in italia cu un italian,va multumesc

 • Data: 25 Octombrie 2011

  Buna ziua! as vrea sa stiu ce inseamna acea conventie care se cere pt acte cd se casatoreste un cetatean roman cu un cetatean moldovean? se spune k dk nu exista acea conventie trebuie sa aduk o dovada…si k se poate casatori in Romania…ce inseamna asta?..am tot sunat la oficiul starii civile sa intreb si e ocupat tot timpul…multumesc

 • Data: 21 Septembrie 2011

  Buma ziua! Sunt cetatean roman si in scurt timp urmeaza sa ma casatoresc cu un cetatean ungur, starea civila va avea loc in Budapesta, intrebarea mea este dupa schimbarea numelui unde trebuie sa schimb actul de identitate in Romania sau Ungaria si cat timp il mai pot folosii pe cel vechi pana la schimbare? Va multumesc!

 • Data: 30 Mai 2011

  Buna ziua ! Sunt cetatean roman am doi copii care sunt recunoscuti de tata.As vrea sa ma casatoresc cu tatal copiilor si as vrea daca se poate sa imi spuna si mie cineva daca mai avem nevoie de certificat medical si cat timp dureaza de la depunerea actelor si pana la casatorie.

 • Data: 12 Mai 2011

  Buna
  Vreau sa stiu ce acte imi trebuie pentru a ma putea casatori in Romania, cu un algerian ,mentionez ca el este casatorit in Algeria.
  Astept raspuns urgent
  Va multumesc

 • Data: 5 Mai 2011

  Codul familiei
  Art. 4

  Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani.

  Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

  Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

  Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
  modificat de

  Lege nr. 288/2007 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei din 29 octombrie 2007, M. Of. 749/2007;

 • Data: 4 Mai 2011

  bunaziua ma numesc Mihai.si doresc sa ma casatoresc si sa ma trec pe numele sotiei as dori sa stiu ce acte imi trebuie si dupa cit timp pot sami folosesc noul buletin va mutlumesc

 • Data: 27 Aprilie 2011

  buna,as vrea sa stiu ce acte ami trebuie pt casatorie cu un cetatean italian,in romania.Si ce acte trebuie pt nula osta?Dar trebuie sa venim clar la bucuresti pt nula osta?Si pt cununia religioasa am inteles ca lui ai trebe certificatul de botez.Va rog ajutati-ma

 • Data: 16 Aprilie 2011

  vreau sa ma casatoresc cu un strain venit cu viza ca turist el are toate documentele din tara lui pentru casatorie ne putem casatori fara probleme

 • Data: 6 Aprilie 2011

  Buna ziua,am si eu o intrebare la care va rog sa mi raspunde ti cat de curand posibil va rog,am facut cununia si am divortat de 2 ori cu aceeasi persoana,a treia oara mai esti posibil sa fac cununia?va multumesc.

  • Data: 7 Aprilie 2011

   Se poate:) Cel mai bine intrebati la starea civila, dar nu vad care ar fi impedimentul.

 • Data: 2 Aprilie 2011

  buna ziua. eu am nascut in italia si as vrea sa ii fac copilui certificatul de nastere in romania.. ce acte imi trebuie?si cit timp dureaza pina la eliberarea certificatului?sintem amandoi cetateni romani rezidenti in italia si sintem necasatoriti …va multumesc anticipat

 • Data: 29 Martie 2011

  aveti idee dupa oficializarea casatoriei la starea civila,tinerii casatoriti mi primesc vreo suma de bani?va multumesc 29.03.2011

  • Data: 30 Martie 2011

   Din pacate nu se mai dau de anul trecut, din vara anului 2010.

 • Data: 29 Martie 2011

  Eu si viitorul meu sot avem domiciliu in sectorul 6. In ce conditii se poate oficia cununia civila la una din starile civile care nu se gasesc in sectorul 6. Multumesc!

  • Data: 29 Martie 2011

   Cel mai bine ar fi sa intrebati la primaria de sector. Totusi stiu ca daca faci o cerere din timp la primaria de care apartii sa-ti aprobe sa faci nunta in alt sector, si o alta cerere acolo unde vrei sa o faci, este posibil.

 • Data: 27 Martie 2011

  Am 17 ani si 10 luni si sotul vituri are 30 de ani ce actele avem nevoie ca potem casatorem ?

  • Data: 29 Martie 2011

   Legea impune varsta minima pentru casatorie de 18 ani impliniti pentru barbat si 16 ani impliniti pentru femeie. Femeia care nu a implinit varsta de 16 ani se poate casatori pe baza unei dispense eliberate de presedintele consiliului judetean in a carui raza domiciliaza femeia, respectiv, a primarului general al municipiului Bucuresti. Aceasta dispensa poate fi acordata numai pentru motive temeinice cum ar fi boala sau graviditatea, daca femeia a implinit 15 ani si daca exista un aviz medical. Legea nu prevede o limita maxima pentru casatorie ceea ce inseamna ca incheierea casatoriei este posibila la orice varsta si chiar in extremis vitae, adica in pragul mortii.
   Trebuie sa ai toate actele necesare pentru o casatorie. Nu exista vreo diferenta.

 • Data: 17 Martie 2011

  buna as vrea sa stiu daca e adevarat ca nu se mai realzeaza cununii civile la sfarsitul saptamanii!!! E ADEVARAT???

 • Data: 22 Decembrie 2010

  ..BUNA ZiUA..AM 18ani si sunt inca la scoala..pot face acte cu prietenul meu daca sunt la scoala?..ma va afecta scoala?..MULTUMESC FRUMOS…

  • Data: 30 Decembrie 2010

   Ma gandesc ca acte pt casatoria civila…te afecteaza in momentul in care trebuie sa iti schimbi numele de familie si atunci va trebui sa iti schimbi actele,buletinul ,permis de conducere etc.

 • elena
  Data: 29 Noiembrie 2010

  o fata cu dubla cetatenie (romana si siriana) se poae casatori cu un roman, in romania, fara acordul parintilor ei?
  mai sunt necesare si alte acte in plus fata de cele obisnuite?

 • ELENAVICTORIA
  Data: 28 Noiembrie 2010

  Bun gasit.N umele meu este ELENA,nu am fost casatorita legal cu acte niciodata,sunt cetatean roman si as dori sa ma casatoresc cu un barbat de nationalitate italiane in italia. Ce acte imi sunt necesare din Romania pentru casatoria in italia.cu multumiri

 • Flori
  Data: 10 Noiembrie 2010

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi raspundeti daca imi pot pastra numele actual si dupa incheierea casatoriei
  Care este procedura?

 • luc
  Data: 8 Septembrie 2010

  ce acte trebuie sa contina dosarul pentru tinerii casatoriti? pentru a beneficia de 200 euro

  • Data: 15 Septembrie 2010

   incepand cu data de 3 iulie 2010 nu se mai acorda sprijinul financiar de 200 euro

 • deea
  Data: 6 Iulie 2010

  buna.am 17 ani si in august as vrea sa ma cunun,imi puteti sp de ce acte mai am nevoe?si dc ambii parinti trebuie sa semneze cv.ms

 • lary
  Data: 6 Iulie 2010

  ce acte imi tre pt casatorie va rog….. am certificatul de naswtere tip vechii am auzit ca trebuie sa imi fac altul nou???

 • Mihaela
  Data: 30 Iunie 2010

  Buna ziua,
  Pe 24 iulie ma casatoresc in Grecia, amandoi suntem cetateni romani, trebuie sa avem dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si Grecia?
  Multumesc frumos
  O zi placuta.

 • IRINA - FOCSANI
  Data: 29 Iunie 2010

  BUNA ZIUA, vreau sa-mi spuneti daca se plateste si o taxa, la PRIMARIE, si care ar fi valoarea. VA MULTUMESC. Mentionez ca data este stabilita in timpul saptamanii.

 • Data: 24 Mai 2010

  buna,va rog sa ma informati daca te poti casatorii inainte de 18 ani fara acordul parintilor..prietena mea implineste 18 ani doar in luna noiembrie si am vrea sa facem nunta in august,deci inainte ca ea sa aiva 18 ani..merci mult

 • costy
  Data: 20 Mai 2010

  ehhhh ce sa zic eu ink mai am de asteptat….voi avea logodna in 17IULIE si apoi dupa 3luni fac casatoria asa k mai am de asteptat pana in okt pe data de 10/16okt…sper sa mearga totuk ok.celor ce se casatoresc in acest an le doresc multa binecuvantare si multa bucurie:)

 • Data: 9 Mai 2010

  buna…aceeasi problema am avut-o si eu cu buletinul,imi expira cu 3sapt inainte de nunta si a trebuit sa-l schimb.cind depui actele trebuie sa ai buletinul valabil.si in ziua cununiei ei verefica daca buletinele sunt valabile….bafta!

 • xdeveloper
  Data: 3 Mai 2010

  Buna ziua,

  Puteti sa vi-l faceti mai devreme buletinul, deoarece e posibil ca la casatoria civila sa va trebuiasca un buletin valabil si decat sa va stricati planurile, il faceti cu o luna mai devreme, pentru ca se poate.
  O zi placuta.

 • Data: 3 Mai 2010

  Buna ziua,
  Pe data de 14 august ma casatoresc.Problema este ca in luna iulie imi expira buletinul.Ma gandesc sa nu il mai schimb pana la nunta ca oricum il schimb atunci.E ok?
  Multumesc frumos

  • Data: 19 Martie 2011

   Buna ziua,

   Este posibila casatoria intre veri primari?

Trimite o cerere catre toti furnizorii