E-nunti este pentru tine

 • Intrare Cont
 • Recuperare parola

Acte necesare casatorie civila

(122 votes, average: 6.19 out of 10)
195,749 vizite
150 Comentarii

Acte casatorie necesare pentru cununia civila, documente, legislatie si sfaturile utilizatorilor

♥ Va oferim un extras din metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la tipuri de acte necesare la starea civila. ♥

Acte casatorie:

♥ ART. 38 ♥
(1) Declaratia de casatorie, care face parte din dosarul prevăzut in anexa nr. 16, se face personal, de către viitorii soţi, in scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.
(2) Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii in care aceştia se află temporar.
(3) In cazul in care unul dintre viitorii soţi nu se află in localitatea unde urmează a se incheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se incheia căsătoria.acte casatorie

♥ ART.39
(1) O dată cu declaratia de casatorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) actul de identitate;
b) certificatul de naştere, in original şi in copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii.
Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
d) acte, in original şi in copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
– certificatul de deces al fostului soţ;
– certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960);
– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate intre 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost inscrisă pe actul de căsătorie in termen de 60 de zile de la pronunţare.
(2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele inscrise in declaraţie cu actele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face in prezenta sa.acte casatorie

♥ ART. 40
Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru incheierea căsătoriei in afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 17);
b) incuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru incheierea căsătoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 18);
c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, in cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de varstă, rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei (anexa nr. 19);
d) dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că indeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru incheierea căsătoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care Romania a incheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
e) ♥ autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi indeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru incheierea căsătoriei in Romania, in cazul in care dovada prevăzută la lit. d) nu poate fi obţinută intrucat statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat in Romania. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului in care işi au domiciliul sau, in lipsă, reşedinţa;
f) procesul-verbal incheiat impreună cu interpretul autorizat, in cazul incheierii căsătoriei intre persoane care nu cunosc limba romană sau intre surdomuţi (anexa nr. 20);
g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate in domeniul apărării şi siguranţei naţionale, in cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia romană. acte casatorie

♥ ART. 41
(1) O dată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, pană la incheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, in faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei.
(2) Dacă inţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar inainte de a se incheia căsătoria, această inţelegere se consemnează intr-o declaraţie scrisă, separat, care se anexează la declaraţia iniţială.

♥ ART. 42
(1) Căsătoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost făcută declaraţia de căsătorie, cat şi ziua in care se oficiază căsătoria.
(2) In cazul prevăzut de art. 38 alin. (3), termenul de 10 zile se socoteşte de la data cand s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se incheia căsătoria.
(3) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate incheia numai pană la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. In cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

♥ ART. 43
(1) Oficierea casatoriei se face in limba romană, de către ofiterul de stare civila, intr-o incăpere corespunzător amenajată, avand o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act.
(2) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa, in culorile drapelului naţional roman, aşezată pe umărul stang, cu banda albastră in sus.acte casatorie

♥ ART. 44
(1) După luarea consimţămantului viitorilor soţi, ofiţerul de stare civilă ii declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile Codului familiei referitoare la drepturile şi indatoririle soţilor şi intocmeşte, de indată, actul de căsătorie.
(2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, şi de către ofiţerul de stare civilă.
(3) In rubrica “in temeiul consimţămantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ………………………….., ofiţer de stare civilă, am incheiat prezentul act de căsătorie”, se inscrie numele celui care a oficiat căsătoria.

♥ ART. 45
(1) Ofiţerul de stare civilă nu poate incheia căsătoria dacă constată că nu sunt indeplinite cerinţele legii.
(2) Refuzul său se consemnează intr-un proces-verbal, motivat, intocmit in două exemplare, din care unul se inmanează celor care voiau să se căsătorească (anexa nr. 21).flori nunta

♥ ART. 46
(1) După incheierea căsătoriei, in actul de identitate al soţului care prin căsătorie işi schimbă numele de familie se aplică ştampila cu următorul conţinut: “Schimbat numele din …………………… in ……………, prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat pană la …………..”.
(2) In situaţia persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate, ofiţerul de stare civilă va invalida cartea de identitate a soţului care işi schimbă numele de familie prin căsătorie. Invalidarea se face prin perforarea spaţiului in care se află inscrisă perioada de valabilitate.
(3) Textul menţionat la alin. (1) se inscrie şi in carnetele de identitate, legitimaţiile provizorii şi paşapoartele eliberate de autorităţile romane.

♥ Acte casatorie

Acesta a fost un extras din lege, dar pentru a face un rezumat celor scrise mai sus, va ofer o lista a actelor necesare casatoriei.

– certificate de nastere in original
– certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii
)
– carte de identitate original si copie
– declaratia de casatorie
care se completeaza in fata ofiterului de stare civila si care trebuie sa mentioneze dorinta celor doi de a se casatori, faptul ca au luat cunostinta de statea sanatatii lor si numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei; casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.
– un plic timbrat autoadresat (timbre fiscale).

♥ In plus, persoanele care nu sunt la prima casatorie mai au nevoie de urmatoarele acte cununie civila:
copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare (original copie)
certificatul de deces al fostului sot (original copie);
– certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei.
nunti

Pentru casatoria cu un cetatean strain sau intre cetateni straini actele de casatorie sunt necesare urmatoarele acte casatorie:

certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata
dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
– daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania)
– in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.

♥  Acestea sunt actele de care aveti nevoie, acte casatorie civile.
1040613_80158455

Share on facebook

"Iti multumim pentru aprecierrea acestui articol."

Lasa un comentariu

*

150 comentarii

 • Data: 13 Noiembrie 2016

  Foarte ajutator articolul

 • mirela
  Data: 17 Noiembrie 2014

  Sunt románica,si doresc sa ma casatoresc cu cetatean algerian,CE acte sunt necesare.Eu sunt si divortata de primul sot.Va multumesc astept raspunsul dumneavoastra.

 • Data: 13 August 2014

  pentru casatoria cu un cetatean filipinez stie cineva ce acte trebuie? ce acte trebuie sa aduca ea din Filipine, ce acte se legalizeaza aici? Cum e cu documentele care trebuiesc apostilate si supralegalizate?

 • Data: 25 Mai 2014

  buna
  as dori sa-mi spunet ce acte as avea nevoie pt a ma casatori in algeria
  astept raspuns urgent

 • Data: 14 Aprilie 2014

  Buna ziua, puteti sa imi spuneti va rog in cazul in care mie imi expira buletinul in luna August dar am si pasaport, fara a schimba buletinul nu pot face cununia civila in septembrie? Pentru ca ar fi o cheltuiala extrem de proasta in plus…

 • Data: 8 Iulie 2013

  Doresc sa aflu de ce acte exacte este nevoie pentru a ma casatori cu o cetateanca Filipineza in Romania.

 • Data: 19 Iunie 2013

  vreau sa fac starea civila cu o fata ce inca este casatorita se poate face lucru asta¿

 • Data: 12 Iunie 2013

  buna ziua as vrea sa stiu ce acte imi trebuiesc pentru cununia civila?eu am fost casatorita in italia cu un italian si am terminat separatia si divortul.Va multumesc

  • Data: 10 Septembrie 2014

   imi poti spune te rog ce acte imi trebuiesc pt incheierea casatorii cu un italian ….e-mail-ul meu e delia_mooghy@yahoo.com ….multumesc anticipat.

 • Data: 9 Iunie 2013

  buna ziua as vrea sa stiu ce acte imi trebuiesc sa inregistresc cununia civila in tara ? sunt cununata cu un cetatean din Albania .va multumesc

 • Eugenia
  Data: 7 Iunie 2013

  Buna ziua vreau sa ma casatoresc cu un cet. italian ce acte imi trebuie? nu am fost casatorita, traim in preuna si avem 2 copii va multumesc mult!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • florin
  Data: 28 Mai 2013

  buna seara si scz ca deranjez si as vrea o informatie de la dumnevoastra daca e posibla am o relatie cu o femeie din maroc si as vrea sa ma casatoresc an romania si ce acte e necesare pentru viitoara mea sotie din maroc sa ne casatorim an romania va multumesc si astept raspunsul

 • Data: 20 Mai 2013

  Buna sunt anca vam scris un mesaj in aprilie cu privire la o casatorie cu un cetatean spaniol in romania dar vad ca nu primesc nici un raspuns.dezamagita.putine locuri unde putem sa ne informam

 • catalin
  Data: 1 Mai 2013

  buna ziua asi dori informatii sunt cetatean roman rezident in italia si as vre sa ma casatoresc cu cetateana romana stie cineva ?cat costa analizele si cum se procedeaza medicul meu italian nu stie nimic despre certificatele prenuptiale va multumesc

 • Data: 30 Aprilie 2013

  buna ziua .vreau sa ma casatoresc in elvetia cu un cetatean italian ce acte imi trebuie?eu am mutatia in italia la aceiasi aderesa cu el pentru ca sintem impreuna de 6 ani,acum el lucreaza in zurich ,vrem sa ne casatorim aici.va multumesc!!!!!!!!

 • Data: 29 Aprilie 2013

  ma puteti ajuta cu o informatie
  daca fac starea civila intr-o localitatea X si domiciliul meu este in localitatea Y putem trece amandoi cu domiciliul in localitatea Y sau suntem obligati sa avem domiciliul in localitatea X unde se oficiaza cununia civila

 • Data: 27 Aprilie 2013

  stie cine va ce acte imi trebui sa pot sa ma casatoresc in china si sa pot sa ramin acolo

Trimite o cerere catre toti furnizorii